Automatska peskara: PSK 1400

peskara

Automatska peskara: PSK 1400 je namenjena za peskiranje ravnog stakla. U zavisnosti od modela, Automatska peskara: PSK 1400 je snabdevena sa jednim ili dva automatska pištolja i jednim manuelnim pištoljem. Dizne pištolja izrađene su od materijala veoma otpornih na habanje čime je obezbeđena njihova dugotrajnost. Telo mašine je propusno i omogućava peskiranje stakla većeg gabarita iz dva prolaza. Pogon stakla obezbeđen je od ulaznog transportera, kroz telo mašine, do njenog izlaznog transportera. Softver podržava veliki broj režima rada kao što su peskiranje jednog prolaza, peskiranje više zadatih prolaza, peskiranje stakla do zadate visine, peskiranje traka ili polja i naravno peskiranje preko PVC folije koja je prethodno pripremljena na ploteru. Mašina poseduje i napredni sistem vazdušnih filtara sa automatskim otprašivanjem tako da je radno okruženje bezbedno za rad.

Tehničke karakteristikePSK 1400 StandardPSK 1400 Maxi
Radna visina (mm) 1400 1400
Maksimalna brzina peskiranja (m²/min) 0.25 0.37
Debljina stakla (mm) 2 - 50 2 - 50
Minimalna visina stakla (mm) 200 200
Minimalna dužina stakla (mm) 200 200
Broj automatskih pištolja 1 2
Ručni pištolj da da
Utrošak komprimovanog vazduha (l/min) 600 1200
Ukupna dužina (mm) 4500 4500
Ukupna visina (mm) 2300 2300
Ukupna širina (mm) 1450 1450
Snaga (kW) 2 2
Režimi rada
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6
Jedan prolaz Više prolaza (1-10) Zadata visina Trake Polja PVC folija