Linija za sečenje: LSN 3300 / LSP 3300

lsn 3300 / lsp 3300

Opis i namena

Linija za sečenje stakla: LSN 3300 / LSP 3300 se koristi za sečenje ravnog stakla i obezbeđuje visoku produktivnost. Sastoji se od Hranilice: HSSK 4, Automatskog stola za sečenje stakla: CNCSS 2550 TNB ili Automatskog stola za sečenje stakla: CNCSS 2550 TPB i Pneumatskog stola za sečenje: PSS 3300.

Staklo se hranilicom sa jedne od kraksni obara u horizontalan položaj i prebacuje na automatski sto na kojem se vrši sečenje stakla. Tako isečena tabla se u celosti pomoću sistema traka prebacuje na sto PSS 3300, na kojem se vrši lomljenje komada i odlamanje bortne. U međuvremenu, hranilica je odmah po oslobađanju pripremila sledeću tablu i čeka da se i sto za sečenje oslobodi. Odabir sledeće table može biti automatski, kao rezultat softverske optimizacije ili manuelni.

Tehničke karakteristike LSN 3300 LSP 3300
Model stola CNCSS 2550 TNB CNCSS 2550 TPB
Maksimalne dimenzije table (mm) 3500x2550 3500x2550
Maksimalna brzina sečenja (m/min) 150 150
Maksimalna brzina brušenja (m/min) 75 75
Brusni alat Standardni disk Ø200/Ø76 x 20mm Standardni disk Ø200/Ø76 x 20mm
Sečenje nepravilnih oblika (krug, elipsa ...) da ne
Brušenje nepravilnih oblika (krug, elipsa ...) da ne
Sistem transporta trakama da da
Sistem grajfera da da
Automatsko referisanje laserom da da
"Vazdušni jastuk" da da
Broj kraksni 4 4
Režim rada hranilice automatski i manuelni automatski i manuelni
Ukupna dužina (mm) 15500 15500
Ukupna širina (mm) 4600 4600
Snaga (kW) 11 11