Dvokomponentni ekstruder: TLE 400

tiokol-ekstruder

Dvokomponentni ekstruder: TLE 400 je namenjen za pripremu materijala za zalivanje stakla koji se sastoji od dve komponente. Odnos masa zalivanja se može dozirati pomoću pneumatskih pumpi za doziranje. Mešanje masa se vrši mikserom. Izmešana masa se nanosi između ivica staklenog panela pomoću pištolja. Nakon završetka rada ili tokom duže pauze neophodno je mikser i pištolj staviti u rashladi uređaj - friz ili izvršiti ispiranje sistema. Frižider FRZ 1 se isporučuje uz Dvokomponentni ekstruder: TLE 400. Nominalno, Dvokomponentni ekstruder: TLE 400 je podešen za rad sa tiokolom (polisulfidom) ali se može koristiti i za rad sa drugim masama za zalivanje uz određene izmene.

Tehničke karakteristikeDvokomponentni ekstruder: TLE 400
Kapacitet komponente A (l) 200
Kapacitet komponente B (l) 20
Maksimalna brzina isticanja (g/min) 3500
Raspon odnosa masa 1:7 - 1:19
Nominalni odnos masa 1:10
Podešavanje odnosa masa da
Podešavanje pritiska da
Podešavanje brzine isticanja da
Mikser za stvaranje homogene mase da
Demontažni nosač miksera da
Rashladni uređaj za mikser da, FRZ 1
Radni opseg friza Hlađenje -18°C do -30°C
Komora za zagrevanje Grejanje +20°C do +35°C
Ukupna dužina (mm) 1500
Ukupna visina (mm) 3000
Ukupna širina (mm) 1500
Snaga (kW) 6