Ručnookretni sto: ROS 1

rucno-okretni-sto

Ručnookretni sto: ROS 1 je namenjen za zalivanje staklenih panela. Idealan je kao sto za zalivanje tiokol ili hotmelt masom. Sto je snabdeven vakuum hvatačem koji sa aktivira pomoću nožnog mehanizma i četiri zglobna oslonca za prihvat manjih i srednjih komada termopana. Sto je ručno okretan, a fiksira se pomoću nožnog mehanizma u četiri položaja za 90º.

Tehničke karakteristikeRučnookretni sto: ROS 1
Raspon otvorenih oslonaca (mm) 1700x1700
Raspon savijenih oslonaca (mm) 700x700
Maksimalne dimenzije stakla sa raširenim osloncima (mm) 2000x1200
Ukupna dužina (mm) 1000
Ukupna visina (mm) 1100
Ukupna širina (mm) 1000